Завантажити - Заяву про вступ
Завантажити - Додаток до заяви

Бланк заяви про вступ до Асоціації УкрПапір

БЛАНК
ПІДПРИЄМСТВА / ОРГАНІЗАЦІЇ


 

З А Я В А

про вступ до Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової

галузі “УКРПАПІР”

 

1. Повне найменування підприємства (організації):
 

2. Код ЄДРПОУ:


3. Поштова адреса:
тел.  ( ___________ )

_________________________________________

факс. ( ___________ )

_________________________________________

4. Форма власності:


5. Кількість працюючих:

___________________________ (чол.)

6. Прізвище, ім’я та по-батькові:

а) керівника:


тел.   ( ___________ )    _______________________________


б) головного бухгалтера:


тел.   ( ___________ )    _______________________________Просимо прийняти в члени Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі “УкрПапір”.

Гарантуємо сплатити вступний внесок в сумі 15.000 грн. у місячний термін після прийняття асоціацією «УкрПапір» позитивного рішення про вступ нашого підприємства до складу асоціації.


 

Членський внесок буде перераховано у встановлений Статутом термін.
 

 

"______" ___________________ 20___ р.

Керівник __________________________________________

/підпис/

МП
Додаток до Заяви

про членство в асоціації «УкрПапір»

 

 

 

Загальна  інформація
про підприємство, яке подало заяву про вступ
до асоціації українських підприємств
целюлозно - паперової галузі

«У к р П а п і р»

(подається разом із заявою встановленого зразка)

 

 

 

1.  Повна назва підприємства   ___________________________________________________________________

 

2.    Форма власності підприємства  ______________________________________________________________

 

3.    Рік початку виробничої діяльності підприємства  ______________________________________________

 

4.    Загальна кількість працюючих на підприємстві ________________________________________________

 

5.    Основні встановлені виробничі потужності підприємства з виробництва паперу, картону, іншої картонно-паперової продукції ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

6.    Спеціалізація підприємства та асортимент готової продукції (робіт, послуг), яку виробляє підприємство  __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

7.    Загальний обсяг виробництва (реалізації) товарної продукції (робіт, послуг) у тис. грн.. за попередній рік  _________________________________________________________________________________

 

8.    Рівень середньомісячної заробітної плати працівників підприємства ________________

 

9.    Загальний фінансовий стан підприємства (наявність або відсутність заборгованості по сплаті заробітної плати та до бюджетів різних рівнів) ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

10. Мета, яку переслідує керівництво (власник) підприємства, приймаючі рішення про вступ до складу асоціації «УкрПапір» ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Підпис керівника (власника) підприємства  __________________________________________

 

Дата заповнення анкети _______________